KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Promptpazar.com (“Web Sitesi”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ve KVKK’ya uygun olarak işleyeceğiz.

2. Toplanan Kişisel Veriler

Web Sitemizi kullandığınızda, şu kişisel verileriniz toplanabilir:

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad)
 • İletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası)
 • Kullanıcı işlemleri (IP adresi, log kayıtları, çerez verileri)

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek
 • Web Sitesi’nin güvenliğini sağlamak
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • İletişim faaliyetlerini yürütmek

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler veya hizmet sağlayıcılarla yapılan sözleşmeler gereği üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu durumlar dışında, kişisel verileriniz izniniz olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Web Sitesi üzerinden elektronik ortamda, çerezler aracılığıyla veya iletişim formları yoluyla toplanabilir.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemelerde öngörülen süreler boyunca veya işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Sürenin bitiminde, kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak imha edilecektir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızı kullanmak için info@promptpazar.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8. İletişim

KVKK hakkında daha fazla bilgi almak veya haklarınızı kullanmak için info@promptpazar.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.